Orgasmic Meditation

IMG_3005.jpg
 
 

Pavla Sun Stuchlikova currently studying the next level of the International School in San Francisco, London and New York ORGASMIC MEDITATION is a new coach of Orgasmic Meditation

Orgasmic Meditation is the most natural and most sacred ceremony, the ritual of the body, mind and soul.

It is reborn by ceremony

Starting all natural senses

Restoring deep instincts

Linked to Mother Earth and all the elements

With the Galaxies, the stars in the Universe

Orgasmic Meditation is a very intense and healing process

Heals all wounds/ pain of mind, body and soul

Heals your “misguided” mind, misconceptions about yourself and your life

It returns to you with a steady, happy and very successful life

It is your sexual energy

The relationship to yourself, to your partner, restores and starts your sexual experiences

It supports the fertility of life

It helps get pregnant

Removes blocks and prejudices about sex and your body

 

It is the most healthiest, clearest and the simplest spiritual “way” for self-knowledge and returning back to the complete return to God, to all your wishes, the respect, to the creativity, to the outstanding achievement and to the fulfillment of YOUR true desires and prayers

 II

 

Pavla Sun Stuchlikova soucasne studujici dalsi stupne Mezinarodni skoly v San Francisco, Londyn a New Yourk ORGASMIC MEDiTATION, je novym trenerem / ucitelem Orgasmic Meditation.

Orgasmic Meditation je nejprirozenejsi a nejposvatnejsi obrad, ritual uctivani tela, mysli a duse.

Pavla Sun Stuchlikova soucasne studujici dalsi stupne Mezinarodni skoly v San Francisco, Londyn a New Yourk ORGASMIC MEDiTATION, je novym trenerem / ucitelem Orgasmic Meditation.

Orgasmic Meditation je nejprirozenejsi a nejposvatnejsi obrad, ritual uctivani tela, mysli a duse.

Je obradem znovuzrozeni

Nastartovani vsech prirozenych smyslu

Obnoveni hlubokych instinktu

Propojeni se s matkou zemi a vsemi elementy

S Galaxiemi, hvezdami v celem prostoru Universa

Orgasmic Meditation je take Velmi intenzivni a hojici lecici proces.

Hoji veskere rany/ bolesti mysli, tela a duse

Leci Tvou " zbloudilou"mysl, mylne predstavy sam o sobe a Tvem zivote

Vraci Te do Tveho stastneho, houzevnateho a velmi uspesneho zivota

Leci Tvou sexualni energii

Vztah k sobe, k partnerce , obnovuje az nastartovava Tve zdrave sexualni prozitky

Podporuje plodnost zivota

Napomaha otehotneni

Odstranuje veskere bloky a predsudky o sexu a Tvem tele

 

Je tou nejzdravejsi, nejcistsi a nejjednodussi Spiritualni "Cestou" za sebepoznanim a navracenim se Zpet do uplneho prazdna, k Bohu, ke vsem pranim, k vuli, vire, respektu, tvorivosti, vyrazneho uspechu a plneni JEN Tvych opravdovych touh a prani.